Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

  • Teren extravilan neîmprejmuit în suprafață de 38.985 mp, înscris în CF 308216 Șagu, având categoria de folosință terenuri cu ape și ape cu stuf – ape stătătoare;

  • Teren extravilan neîmprejmuit în suprafață de 10.789 mp, înscris în CF 308277 Șagu, având categoria de folosință pășune;

Terenurile sunt amplasate in comuna Sagu, sat Firiteaz si aparțin domeniului privat al comunei Șagu, conform HCL Comuna Sagu nr. 128 din 10.11.2023 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

detalii

ANUNȚ în etapa a 2a, de elaborare a propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Nr. 414 / 13.02.2024

ANUNȚ

în etapa a 2a, de elaborare a propunerilor preliminare

PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ÎNTOCMIRE S.O., P.U.Z. ŞI R.L.U. PENTRU EXTINDERE TERMINAL INTERMODAL DN69/E671 + KM 42+160 DREAPTA, ARAD – TIMIŞOARA”

Primarul comunei Șagu anunță publicul și autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă, asupra elaborării propunerilor de PUZ și RLU aferent: „ÎNTOCMIRE S.O., P.U.Z. ŞI R.L.U. PENTRU EXTINDERE TERMINAL INTERMODAL DN69/E671 + KM 42+160 DREAPTA, ARAD – TIMIŞOARA în comuna Șagu, pe terenurile în suprafață de 847.096 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei, în intravilanul şi extravilanul localității Șagu, identificate prin CF. nr. 308332, 308336, 308333, 308335, 308327, 308321, 308319, 305978, 305980, 308322, 308331, 308325, 308324, 308323, 308320 – Șagu

Inițiator: S.C. AFLUENT ARAD SOUTH TERMINAL S.R.L,

Proiectant general: S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L.,

mun. Arad, str. Ioan Alexandru, nr. 15, jud. Arad

punct de lucru: mun. Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 24 C, jud. Arad

Proiectant urbanism: S.C. PLASIS S.R.L.

proiectant cu drept de semnătură R.U.R. arh. Raluca Tomescu

Coordonator urbanism: arh. Gheorghe Seculici

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile preliminare ale Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent la sediul Primăriei comunei Șagu sau pe pagina de internet a Primăriei comunei șagu – www.primariasagu.ro și să transmită observații și sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Șagu în perioada 15.02.2024 – 29.02.2024 (zilele lucrătoare, orele 8.00 – 16,00).

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 29.02.2024 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Șagu.

Răspunsurile la observațiile și sugestiile transmise se vor posta pe pagina de internet Primăriei comunei Șagu și se vor afișa la sediul primăriei până la data de 29.02.2024.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Goronea Cristian, și Vancea Mihaela, Primăria com. Șagu, com. Șagu, nr. 219, CP 317310, jud. Arad, tel.0257/ 418101, e-mail: contact@primariasagu.ro.

Primar,

Brăneț Emilia

detalii

Anunț -depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ANUNȚ

COMUNA ȘAGU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea distributie apă și canalizare menajeră în zona de locuințe Șagu, comuna Șagu, jud. Arad”, propus a fi amplasat în comuna Șagu, curți – construcții și teren viran identificate prin CF nr. 307997, CF nr.307998, județul Arad, conform Certificatului de urbanism nr. 31 din 22.06.2023, eliberat de Primăria comunei Șagu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad din Arad, Splaiul Mureș, FN., jud. Arad și la sediul titularului, COMUNA ȘAGU, cu sediul în comuna Șagu, nr.219, jud. Arad în zilele de luni până vineri, între orele 8:00- 13:30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad.

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support