Anunţ licitaţie pentru vânzarea DOAR DE BUNURI PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, cu sediul în sat Șagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257.418.101, fax 0257.418.323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– imobil clădire in suprafata de 1.133 mp, situat în intravilanul comunei Șagu, sat Cruceni, nr. 248, având nr. cadastral 308194, C.F. 308194, ce aparține domeniului privat al Comunei Șagu, județul Arad, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Șagu nr. 56/30.04.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

detalii

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in sat Sagu, strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan cu ape stătătoare, în suprafata de 38.985 mp situat in sat Firiteaz, comuna Sagu, înscris în CF 309160 Șagu, nr. cadastral 309160 aparținând domeniului privat al comunei Șagu, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Zonă de agrement cu specific pescăresc” conform caietului de sarcini, HCL Comuna Sagu nr. 57 din 30.04.2024 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

detalii

Raport final al concursului pentru ocuparea funcție vacante de de inspector , grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului

PRIMARIA COMUNEI ȘAGU

Nr. 2818/16.05.2024

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Nr. crt.

Funcția publică pentru care se organizează concursul de recrutare:

1.

Inspector , grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului – Primăria Comunei Șagu, județ Arad

Informaţii privind selecţia dosarelor:

Data selecţiei dosarelor: 30.04.2024

Inspector , grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului – Primăria Comunei Șagu, județ Arad

Nr. Dosar / Data

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

2401/24.04.2024

Admis

Observaţii formulate de către membrii comisiei: –––

Informaţii privind proba scrisă

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 14.05.2024, ora 11:00

S-au stabilit 2 set de subiecte.

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: nu au fost

Nr. crt.

Nr. Dosar / Data

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1.

2401/24.04.2024

83 puncte

Admis

Informaţii privind proba de interviu

Data şi ora desfăşurării probei de interviu 15.05.2024 ora 15:30

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei de interviu: nu

Nr. crt.

Nr. Dosar / Data

Punctajul final al probei de interviu

Rezultatul

1.

2401/24.04.2024

95 Puncte

Admis

Rezultatul final al concursului

Inspector , grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului – Primăria Comunei Șagu, județ Arad

Nr. Crt.

Nr. Dosar / Data

Punctajul final al concursului

Rezultatul

2401/24.04.2024

89 puncte

Admis

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: Ila Carmen

Membri: Kimak Andrei-Roger

Andrei Isabela Elena

Întocmit: Dragoș Adina-Daniela , secretar comisie

Afişat azi 16.05.2024, ora 16:30

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support