Strategie de dezvoltare locala  

Obiectiv strategic: Pe termen mediu, comuna Sagu va deveni o destinatie preferata a agentilor economici interesati sa dezvolte activitati in apropierea Municipiului Arad, precum si un spatiu integrat in zona metropolitana Arad, care sa ofere rezidentilor conditii optime de locuit

Obiective si masuri: Pentru indeplinirea obiectivului strategic astfel formulat, au fost identificate, propuse si ierarhizate urmatoarele obiective specifice, masuri si activitati :

intarirea capacitatii institutionale a administratiei locale:

 • eficientizarea activitatii autoritatilor locale prin:
 • programe de pregatire a functionarilor pentru furnizarea unor servicii de calitate
 • implementarea unui sistem informatizat de inregistare si colectare a taxelor si impozitelor locale
 • dezvoltarea in cadrul Primariei Sagu a capacitatii de accesare a programelor de finantare destinate spatiului rural
 • asigurarea unor politici si proceduri detaliate pentru asigurarea unor servicii de calitate
 • imbunatatirea relatiei intre cetateni si autoritatile locale prin:
 • infiintarea de centre de informare a cetatenilor si/sau birouri de relatii publice ale Primariei la nivelul fiecarei localitati apartinatoare
 • crearea de comitete cetatenesti consultative permanente
 • arondarea unei anumite zone/localitati din comuna fiecarui consilier local, de care acesta sa raspunda si sa o reprezinte
 • organizarea de actiuni itinerante prin deplasarea functionarilor primariei in satele apartinatoare
   • Dezvoltarea infrastructurii de baza:
 • Extinderea si sistematizarea zonelor rezidentiale:
 • Realizarea PUD pentru extindere rezidentiala in zona de Sud a localitatii Sagu
 • Promovarea PUZ pentru extinderea zonei rezidentiale Nord a localitatii Sagu
 • Asigurarea unor cai de circulatie corespunzatoare pentru toate localitatile apartinatoare:
 • Repararea si modernizarea soselei Sagu –Cruceni – Firiteaz
 • Asfaltarea soselei Sagu – Hunedoara Timisana
 • Asfaltarea soselei Firiteaz – Fiscut
 • Repararea strazilor din localitati
 • Introducerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile comunei:
 • finalizarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Sagu si realizarea sistemului de canalizare
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Cruceni
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Hunedoara Timisana
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Firiteaz – Fiscut
 • Dezvoltarea utilitatilor publice:
 • Modernizarea sistemului de iluminat stradal, in toate localitatile comunei
 • Sprijinirea dezvoltarii retelelor de telecomunicatii (inclusiv televiziune prin cablu si servicii Internet)
 • Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale in comuna Sagu
   • Dezvoltare economica prin stimularea investitiilor
  • Promovarea parteneriatului public/privat pentru proiecte economice
 • Inventarierea activelor aflate in patrimoniul comunei Sagu care pot fi utilizate pentru proiecte economice
 • realizarea P.U.D. pentru Zona Industriala Sagu
 • extinderea zonei de agrement „Pescaria Fiscut”
 • realizarea P.U.D. pentru centru de servicii turistice si de agrement in zona de Nord a localitatii Sagu
 • infiintarea centrului de consultanta in afaceri – Sagu
  • Sustinerea activitatilor din domeniul agricol
 • Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole, intocmirea documentatiei hartilor cadastrale si inchiderea pe cadastru
 • Completarea registrului agricol, in colaborare cu specialistii locali (medic veterinar, agent agricol, etc.) prin inventarierea averii mobile si imobile a tuturor proprietarilor din localitatile comunei
 • Reorganizarea modului de exploatare a pasunilor, in scopul eficientizarii utilizarii acestora
 • Asistenta acordata investitorilor locali in promovarea unor proiecte pentru colectarea si procesarea produselor agricole
   • Protectia mediului
 • infiintarea unui deponeu ecologic, pentru colectarea deseurilor menajere si introducerea unui sistem de reciclare a deseurilor
 • Extinderea zonelor impadurite cu rol de protectie pe teritoriul comunei Sagu
 • Organizarea unor actiuni educative in spiritul protectiei mediului
 • Extinderea spatiilor verzi
 • Sustinerea industriilor nepoluante
   • imbunatatirea starii de sanatate si a protectiei sociale
 • Asistenta pentru infiintarea de cabinete medicale si puncte farmaceutice in toate localitatile comunei
 • Sustinerea unor programe educative in domeniul sanatatii si igienei, pentru populatia de varsta scolara
 • Dezvoltarea de programe sociale pentru populatia de etnie rroma
 • Sprijinirea organizatiilor neguvernamentale non-profit care activeaza in domeniul social
 • Organizarea de actiuni in sprijinul pensionarilor, pentru o viata sociala activa
   • Dezvoltarea sistemului educational
 • Prioritate acordata investitiilor in repararea si modernizarea spatiilor de invatamant prescolar, primar si gimnazial, inclusiv dotarea cu tehnica de calcul si acces internet.
 • Sprijinirea cadrelor didactice care-si stabilesc domiciliul in comuna Sagu
 • infiintarea unui centru pentru educatia adultilor si organizarea de cursuri de formare profesionala in meserii solicitate pe piata fortei de munca
 • Implicarea copiilor si a tinerilor in activitatile comunitare, prin organizarea de actiuni specifice, orientate in principal catre viitoarea intergrare a Romaniei in Uniunea Europeana
   • Promovarea diversitatii etnice si culturale
 • Reluarea si valorificarea contactelor cu cetatenii germani originari din comua Sagu, in scopul promovarii comunei Sagu pe plan international
 • Permanentizarea actiunilor culturale specifice comunei (hramul Bisericii Ortodoxe, Sagu, Balul Pompierilor, Ruga Banateana de la Firiteaz..)
 • Identificarea si promovarea unor noi actiuni culturale adecvate comunei Sagu
 • Reabilitarea si valorizarea caminelor culturale din localitatile comunei prin organizarea de activitati culturale
 • Sprijinirea cetatenilor de etnie rroma in organizarea de actiuni culturale specifice etniei
   • Sustinerea activitatilor sportive si de agrement
 • Stimularea organizarii de competitiii sportive la nivelul comunei prin colaborarea cu sponsori locali
 • Amenajarea terenurilor de sport existente in localitatile comunei si stimularea infiintarii de noi baze sportive.
 • Sustinerea echipelor sportive din comuna care participa in competitii de interes regional
 • Promovarea investitorilor interesati in dezvoltarea zonelor de agrement (balta de la Firiteaz, ferme agro-turistice)
 • Sprijinirea formelor asociative care au ca obiectiv sustinerea activitatilor sportive
 • Amenajarea in toate localitatile comunei, de locuri de joaca pentru copii 
Actualizat in – 01.04.2010, la ora 14:13.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support