Strategie de dezvoltare locala  

Obiectiv strategic: Pe termen mediu, comuna Sagu va deveni o destinatie preferata a agentilor economici interesati sa dezvolte activitati in apropierea Municipiului Arad, precum si un spatiu integrat in zona metropolitana Arad, care sa ofere rezidentilor conditii optime de locuit

Obiective si masuri: Pentru indeplinirea obiectivului strategic astfel formulat, au fost identificate, propuse si ierarhizate urmatoarele obiective specifice, masuri si activitati :

intarirea capacitatii institutionale a administratiei locale:

 • eficientizarea activitatii autoritatilor locale prin:
 • programe de pregatire a functionarilor pentru furnizarea unor servicii de calitate
 • implementarea unui sistem informatizat de inregistare si colectare a taxelor si impozitelor locale
 • dezvoltarea in cadrul Primariei Sagu a capacitatii de accesare a programelor de finantare destinate spatiului rural
 • asigurarea unor politici si proceduri detaliate pentru asigurarea unor servicii de calitate
 • imbunatatirea relatiei intre cetateni si autoritatile locale prin:
 • infiintarea de centre de informare a cetatenilor si/sau birouri de relatii publice ale Primariei la nivelul fiecarei localitati apartinatoare
 • crearea de comitete cetatenesti consultative permanente
 • arondarea unei anumite zone/localitati din comuna fiecarui consilier local, de care acesta sa raspunda si sa o reprezinte
 • organizarea de actiuni itinerante prin deplasarea functionarilor primariei in satele apartinatoare
   • Dezvoltarea infrastructurii de baza:
 • Extinderea si sistematizarea zonelor rezidentiale:
 • Realizarea PUD pentru extindere rezidentiala in zona de Sud a localitatii Sagu
 • Promovarea PUZ pentru extinderea zonei rezidentiale Nord a localitatii Sagu
 • Asigurarea unor cai de circulatie corespunzatoare pentru toate localitatile apartinatoare:
 • Repararea si modernizarea soselei Sagu –Cruceni – Firiteaz
 • Asfaltarea soselei Sagu – Hunedoara Timisana
 • Asfaltarea soselei Firiteaz – Fiscut
 • Repararea strazilor din localitati
 • Introducerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile comunei:
 • finalizarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Sagu si realizarea sistemului de canalizare
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Cruceni
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Hunedoara Timisana
 • construirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a loc. Firiteaz – Fiscut
 • Dezvoltarea utilitatilor publice:
 • Modernizarea sistemului de iluminat stradal, in toate localitatile comunei
 • Sprijinirea dezvoltarii retelelor de telecomunicatii (inclusiv televiziune prin cablu si servicii Internet)
 • Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale in comuna Sagu
   • Dezvoltare economica prin stimularea investitiilor
  • Promovarea parteneriatului public/privat pentru proiecte economice
 • Inventarierea activelor aflate in patrimoniul comunei Sagu care pot fi utilizate pentru proiecte economice
 • realizarea P.U.D. pentru Zona Industriala Sagu
 • extinderea zonei de agrement „Pescaria Fiscut”
 • realizarea P.U.D. pentru centru de servicii turistice si de agrement in zona de Nord a localitatii Sagu
 • infiintarea centrului de consultanta in afaceri – Sagu
  • Sustinerea activitatilor din domeniul agricol
 • Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole, intocmirea documentatiei hartilor cadastrale si inchiderea pe cadastru
 • Completarea registrului agricol, in colaborare cu specialistii locali (medic veterinar, agent agricol, etc.) prin inventarierea averii mobile si imobile a tuturor proprietarilor din localitatile comunei
 • Reorganizarea modului de exploatare a pasunilor, in scopul eficientizarii utilizarii acestora
 • Asistenta acordata investitorilor locali in promovarea unor proiecte pentru colectarea si procesarea produselor agricole
   • Protectia mediului
 • infiintarea unui deponeu ecologic, pentru colectarea deseurilor menajere si introducerea unui sistem de reciclare a deseurilor
 • Extinderea zonelor impadurite cu rol de protectie pe teritoriul comunei Sagu
 • Organizarea unor actiuni educative in spiritul protectiei mediului
 • Extinderea spatiilor verzi
 • Sustinerea industriilor nepoluante
   • imbunatatirea starii de sanatate si a protectiei sociale
 • Asistenta pentru infiintarea de cabinete medicale si puncte farmaceutice in toate localitatile comunei
 • Sustinerea unor programe educative in domeniul sanatatii si igienei, pentru populatia de varsta scolara
 • Dezvoltarea de programe sociale pentru populatia de etnie rroma
 • Sprijinirea organizatiilor neguvernamentale non-profit care activeaza in domeniul social
 • Organizarea de actiuni in sprijinul pensionarilor, pentru o viata sociala activa
   • Dezvoltarea sistemului educational
 • Prioritate acordata investitiilor in repararea si modernizarea spatiilor de invatamant prescolar, primar si gimnazial, inclusiv dotarea cu tehnica de calcul si acces internet.
 • Sprijinirea cadrelor didactice care-si stabilesc domiciliul in comuna Sagu
 • infiintarea unui centru pentru educatia adultilor si organizarea de cursuri de formare profesionala in meserii solicitate pe piata fortei de munca
 • Implicarea copiilor si a tinerilor in activitatile comunitare, prin organizarea de actiuni specifice, orientate in principal catre viitoarea intergrare a Romaniei in Uniunea Europeana
   • Promovarea diversitatii etnice si culturale
 • Reluarea si valorificarea contactelor cu cetatenii germani originari din comua Sagu, in scopul promovarii comunei Sagu pe plan international
 • Permanentizarea actiunilor culturale specifice comunei (hramul Bisericii Ortodoxe, Sagu, Balul Pompierilor, Ruga Banateana de la Firiteaz..)
 • Identificarea si promovarea unor noi actiuni culturale adecvate comunei Sagu
 • Reabilitarea si valorizarea caminelor culturale din localitatile comunei prin organizarea de activitati culturale
 • Sprijinirea cetatenilor de etnie rroma in organizarea de actiuni culturale specifice etniei
   • Sustinerea activitatilor sportive si de agrement
 • Stimularea organizarii de competitiii sportive la nivelul comunei prin colaborarea cu sponsori locali
 • Amenajarea terenurilor de sport existente in localitatile comunei si stimularea infiintarii de noi baze sportive.
 • Sustinerea echipelor sportive din comuna care participa in competitii de interes regional
 • Promovarea investitorilor interesati in dezvoltarea zonelor de agrement (balta de la Firiteaz, ferme agro-turistice)
 • Sprijinirea formelor asociative care au ca obiectiv sustinerea activitatilor sportive
 • Amenajarea in toate localitatile comunei, de locuri de joaca pentru copii 
Actualizat in – 01.04.2010, la ora 14:13.