ANUNȚ IMPORTANT!

NR. 5871 / 04.10.2022

ANUNȚ

PROPRIETARII DE TEREN DIN PARCELELE IDENTIFICATE ÎN T161 A340, T59 A351,T60 A353, T61 A355, T71 A452, T74 A469/1, T74 A469/3, T84 A472, T77 A474, T77 A475, T84 A500, T105 A722, T105 A723, T108 A734, T109 A737, T110 A739, T105 A741, T161 A1120, T188 A 1265/1, T188 A1265/3, T221 A1505/1, T98 A1672, T98 A1681 SUNT RUGATI SĂ SE PREZINTE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘAGU PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2022, ÎN INTERVALUL ORAR: LUNI, MIERCURI, VINERI 09:00 – 12:00 ȘI MARȚI, JOI 09:00 – 12:00 RESPECTIV 15:00 – 17:00, ADUCÂND CU DUMNEAVOASTRĂ ACTELE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI ÎN COPIE LEGALIZATĂ ( C.I./B.I, TITLU DE PROPRIETATE, CERTIFICAT DE MOȘTENITOR, CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE, ETC. ), ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ prin :” Înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.4,11, 29, 37, 39, 41, 42, 111, 168 aparținând unității administrativ-teritoriale Comuna Șagu din județul Arad”

NOTĂ: Înregistrarea imobilelor se face gratuit.

Persoană de contact: GORONEA CRISTIAN, tel.: 0731.010.702

detalii

Raportul informarii si consultarii publicului nr.2772/13.05.2022 în etapa 2: propuneri preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM : “REALIZARE CENTRU LOGISTIC, DEPOZITARE, SERVICII SI RACORD LA CALEA FERATA”, în extravilanul comunei Șagu, CF.nr. 307031, proprietatea privata a S.C. International Alexander Railway S.R.L.

RAPORT INFORMARE ETAPA 2-PROPUNERI PUZ si RLU – CENTRU LOGISTIC, DEPOZITARE, LFI (SC INTERNATIONAL ALEXANDER RAILWAY SRL).pdf

detalii

Răspuns referitor la solicitarea de clarificări privind procedura de licitație publică deschisă cu oferta la plic închis a 14 parcele de teren aparținând domeniului privat al comunei Șagu situate în loc. Șagu

Nr.2251 / 27.04.2022

Către toți cei interesați

Având în vedere solicitarea de clarificări numarul 2251 din 26 aprilie 2022, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr 1:

“Pentru a licita mai multe terenuri, am nevoie de un singur caiet de sarcini sau imi trebuie unu pentru fiecare teren licitat?”

Raspuns:

In vederea licitarii mai multor terenuri aveti nevoie de un singur caiet de sarcini, in acesta fiind prezentate toate terenurile.

Intrebarea nr.2:

„Pentru taxa de participare platesc o singura data sau platesc pentru fiecare teren licitat?”

Raspuns:

Taxa de participare se plătește pentru fiecare teren licitat.

Intrebarea nr.3:

„Certificatul fiscal este necesar pentru fiecare dosar de licitație sau e suficient doar un exemplar?”

Raspuns:

Certificatul fiscal este necesar pentru fiecare teren licitat (in original sau copie legalizata).

Intrebarea nr.4:

Ce se intampla daca la licitatie participa o singura persoana? Este declarata castigatoare sau se repeta licitatia?

Raspuns (conform art.23 pct. 18 si 19 din caietul de sarcini):

(18) În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea publica locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute în documentatia de atribuire. Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de atribuire/ valabilitate prevazute în documentație. Daca este depusă o singura oferta la prima licitatie, ofertantul prezent poate opta pentru mentinerea ofertei sale pentru noua licitație la sediul autoritatii contractante sau retragerea acesteia. In prima situatie toate documentele depuse şi taxele achitate se menţin, păstrându-se depuse la sediul organizatorului  dar in cazul expirarii termenului de valabilitate a unuia din actele depuse ofertantul  va prezenta noile documente valabile la data următoarei licitatii. În cea de-a doua situaţie, i se va restitui oferta.

(19) In situatia în care, la cea de a doua procedură de licitatie s-a depus o singură ofertă  și aceasta este valabilă sau au fost depuse mai multe oferte dintre care una singură este valabila, autoritatea contractantă  va atribui contractul celui/celei care a depus respectiva ofertă valabilă.

Intrebarea nr.5:

Se poate plati taxa de 10% la caseria primariei cu euro sau doar in RON?

Raspuns:

Taxa de 10 % se poate plati la caseria primariei doar in LEI (RON).

Presedinte comisie

detalii

Anuntul nr.2099/15.04.2022 de informare si consultare a publicului în etapa 2: propuneri preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM : “REALIZARE CENTRU LOGISTIC, DEPOZITARE, SERVICII SI RACORD LA CALEA FERATA”, în extravilanul comunei Șagu, CF.nr. 307031, proprietatea privata a S.C. International Alexander Railway S.R.L.

Anunt nr.2099_15.04.2022 de informare etapa 2 propuneri preliminare PUZ si RLU.pdf

00A_INCADRARE IN PUG

02.1A_POSIBILITATI DE MOBILARE

02A_REGLEMENTARI URBANISTICE

234_Memoriu PUZ

234_RLU PUZ SAGU

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support