Anunț – vânzare teren

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod poștal 317310, telefon 0257/418.101, fax 0257/418.323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

-4 parcele de teren intravilan, aparținând domeniului privat al Comunei Șagu, județul Arad, identificate astfel:

– parcelă în suprafață de 784 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 877A, CF 303537;

– parcelă în suprafață de 874 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 902, CF 301515;

– parcelă în suprafață de 875 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 908, CF 301510;

– parcelă în suprafață de 875 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 901, CF 301506,

conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Șagu nr. 83/30.09.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Secretariat sau se poate consulta pe site-ul instituției: www.primariasagu.ro.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Secretariatul din cadrul Comunei Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

150 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie instituției

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.12.2022, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura – Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, în plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

21.12.2022, ora 10.00, Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad – Sala de ședință.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad, Arad, B-dul V. Milea nr. 2, județul Arad, telefon 0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 28.11.2022.

detalii

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al UAT Comuna Șagu – județul Arad

Stimați cetățeni,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptăl că potrivit H.G. 714/2022 privind registrul de evidenta a sistemului individual adecvat(sia) de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele care au in dotare fose septice sau bazin vidanjabil au obligația de a depune o declarație specială la sediul primăriei de care aparțin.

În acest sens, vă invităm la sediul Primăriei Șagu pentru inregistrare, termenul limită fiind 30 octombrie 2022.

Facem mențiunea că este necesar să aveți asupra dvs. următoarele acte doveditoare:

formular declarație – completat și semnat (descarcă aici DOC sau PDF)

carte identitate

autorizație construire a fosei/bazinului (dacă există)

contract de vidanjare

detalii

ANUNȚ IMPORTANT!

NR. 5871 / 04.10.2022

ANUNȚ

PROPRIETARII DE TEREN DIN PARCELELE IDENTIFICATE ÎN T161 A340, T59 A351,T60 A353, T61 A355, T71 A452, T74 A469/1, T74 A469/3, T84 A472, T77 A474, T77 A475, T84 A500, T105 A722, T105 A723, T108 A734, T109 A737, T110 A739, T105 A741, T161 A1120, T188 A 1265/1, T188 A1265/3, T221 A1505/1, T98 A1672, T98 A1681 SUNT RUGATI SĂ SE PREZINTE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘAGU PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2022, ÎN INTERVALUL ORAR: LUNI, MIERCURI, VINERI 09:00 – 12:00 ȘI MARȚI, JOI 09:00 – 12:00 RESPECTIV 15:00 – 17:00, ADUCÂND CU DUMNEAVOASTRĂ ACTELE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI ÎN COPIE LEGALIZATĂ ( C.I./B.I, TITLU DE PROPRIETATE, CERTIFICAT DE MOȘTENITOR, CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE, ETC. ), ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ prin :” Înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.4,11, 29, 37, 39, 41, 42, 111, 168 aparținând unității administrativ-teritoriale Comuna Șagu din județul Arad”

NOTĂ: Înregistrarea imobilelor se face gratuit.

Persoană de contact: GORONEA CRISTIAN, tel.: 0731.010.702

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support