Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

  • Terenul extravilan neîmprejmuit în suprafață de 38.985 mp, înscris în CF 308216 Șagu, având categoria de folosință ”terenuri cu ape și ape cu stuf – ape stătătoare”;

  • Terenul extravilan neîmprejmuit în suprafață de 10.789 mp, înscris în CF 308277 Șagu, având categoria de folosință ”pășune”;

Terenurile sunt amplasate in comuna Sagu, sat Firiteaz si aparțin domeniului privat al comunei Șagu, conform HCL Comuna Sagu nr 15/30.01.2023 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul autorității contractante, Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

– Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu, Comuna Șagu, loc. Șagu nr. 219, jud. Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

150 lei/exemplar, suma se achită în numerar la casieria autorității contractante sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXXX deschis la Trezoreria Arad, cod fiscal 3519585.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2023, ora 9.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2023, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Sagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, compartimentul Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

– într-un singur exemplar original, în plic sigilat și închis

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

04.05.2023 ora 10.00, Comuna Șagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, sala de sedinta.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, situat în loc. Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, jud. Arad, telefon:0374491086, fax:0257251700, email:jd-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.03.2023

detalii

Anunț – înscriere în audiență la Avocatul Poporului

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Audiențele se acordă de personalul de specialitate, la

Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Timișoara

B-dul Revoluției 1989 nr.17 (clădirea Consiliului Județean Timiș),

municipiul Timișoara, jud.Timiş, Tel./fax: 0256.220.321,

sau pe adresa de email avptimis@avp.ro

detalii

Anunt privind inregistrarea obligatorie producătorilor, importatorilor și comercianților de băuturi in Sistemului de Garanție-Returnare

PRIMĂRIA COMUNEI ŞAGU

ANUNŢĂ

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până in data de:

28.februarie.2023

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.

Procedura de înregistrare este una simplă

  • Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.

  • După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.

  • După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR – completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

Ulterior înregistrării, se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.

Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.

Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.

Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer

  • Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească. Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-producatori

Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer

  • Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 

Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti

Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).


RetuRO_comercianti

RetuRO_producatori

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support