Anunț – vânzare teren

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod poștal 317310, telefon 0257/418.101, fax 0257/418.323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

-4 parcele de teren intravilan, aparținând domeniului privat al Comunei Șagu, județul Arad, identificate astfel:

– parcelă în suprafață de 784 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 877A, CF 303537;

– parcelă în suprafață de 874 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 902, CF 301515;

– parcelă în suprafață de 875 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 908, CF 301510;

– parcelă în suprafață de 875 mp, situată în localitatea Șagu, nr. 901, CF 301506,

conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Șagu nr. 83/30.09.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Secretariat sau se poate consulta pe site-ul instituției: www.primariasagu.ro.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Secretariatul din cadrul Comunei Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

150 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie instituției

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.12.2022, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura – Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, în plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

21.12.2022, ora 10.00, Comuna Șagu, comuna Șagu, nr. 219, județul Arad – Sala de ședință.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad, Arad, B-dul V. Milea nr. 2, județul Arad, telefon 0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 28.11.2022.

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support