Economia locală

Pe teritoriul comunei sunt preponderente activitatile economice legate de agricultura, urmate de comert si prestari servicii, dar care nu au un impact major si constant in ocuparea fortei de munca disponibila in comuna. Evolutia investitiilor de mai mari dimensiuni are un trend ascendent, determinat fiind de deschiderea si transparenta autoritatilor locale, dispunerea geografica avantajoasa si premisa ca autostrada Nadlac-Bucuresti va traversa teritoriul comunei.