Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție vacantă

Primăria comunei Șagu, județul Arad cu sediul în Loc. Șagu, nr. 219, județ Arad, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, ID 409744, funcția publică de execuție care implică numai atribuții de urbanism, care nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică – din cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, în baza prevederilor art.VII din O.U.G. 115/2023 – alin.(2) lit. a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului Adminsitrativ.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură/ urbanism/inginerie civilă/construcții;

– vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șagu, astfel:

  • în data de 14.05.2024, ora 11.00, proba scrisă;

  • interviul – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Șagu, județul Arad, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv din 05.04.2024-24.04.2024. Selecția dosarelor în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia necesară pentru susținerea concursului, conținutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs, atribuțiile postului, condițiile de ocupare a unei funcții publice potrivit art. 465 din Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se găsesc afișate pe site-ul Primăriei Comunei Șagu.

Persoana de contact pentru relaţii suplimentare este doamna Dragoș Adina-Daniela – Număr de telefon: 0257 – 418101

Fax: 0257-418323,

Email: contact@primariasagu.ro,

Adresă: Primăria Comunei Sagu, loc. Sagu, nr. 219, judet Arad.”


1. Bibliografie si tematica URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI.docx

2. Condiții de ocupare a unei funcții publice potrivit art 465 din OUG 57 din 2019 cu modificările și completările ulterioare.docx

3. Conținutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs.docx

4. Atributiile postului.docx

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support