Anunț – proba scrisă, pentru examenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării,

ANUNȚ

În baza prevederilor art.618 alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI ȘAGU organizează în data de 29.07.2022 – proba scrisă, pentru examenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șagu, nr.219, judetul Arad, astfel:

proba scrisă – 29.07.2022, ora 10.00;

interviul – 02.08.2022, ora:12,00.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentele din care fac parte sunt:

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Categoria

Clasa

Gradul profesional deținut

Compartiment

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Inspector

execuție

I

principal

Stare civilă

superior

2.

Inspector

execuție

I

asistent

Taxe și Impozite

principal

3.

Consilier achiziții publice

execuție

I

principal

Achiziții publice

superior

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăriei Comunei Șagu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

e) formularul de înscriere.

Bibliografiile necesare pentru susţinerea concursurilor mai sus menționate se regăsesc în anexele 1, 2 și 3.

Persoana de contact pentru relaţii suplimentare este doamna Dragoș Adina-Daniela – Număr de telefon: 0257 – 418101,

Fax: 0257-418323,

Email: contact@primariasagu.ro,

Adresă: Primăria Comunei Sagu, loc. Sagu, nr. 219, judet Arad

PRIMAR,

BRĂNEȚ EMILIA

ANEXA 1 – Bibliografie taxe și impozite.docx

ANEXA 2 – Bibliografie achizitii publice.docx

ANEXA 3 – Bibliografie stare civila.docx

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support