Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante,  de Auditor, clasa I, grad profesional Asistent  – Compartimentul Audit din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad din perioada 31.03.2022-04.04.2022

 Nr. 1641/25.03.2022

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante,  de Auditor, clasa I, grad profesional Asistent  – Compartimentul Audit din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad din perioada 31.03.2022-04.04.2022

detalii

Anunț: organizare concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul Compartimentului Audit

Primăria Comunei Șagu, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de:

  • Auditor, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul Compartimentului Audit.

Condiţiile de participare:

  • . Funcția publică  de  execuție   vacantă   de   Auditor,  clasa   I,   grad

profesional asistent – din cadrul Compartimentului Audit.

– candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de ştiinţe economice, ştiinţe juridice;

– un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șagu, județ Arad, astfel:

  • pentru proba scrisă în data de 31 martie 2022, ora 1000;
  • pentru proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise;

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Șagu, județul Arad, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv până la 21.03.2022, ora 12:00. Selecția dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia necesară pentru susţinerea concursului se găsește afișată pe site-ul Primăriei Comunei Șagu, județ Arad.

Persoana de contact pentru relaţii suplimentare este doamna Bogdan Felicia  – Număr de telefon: 0257 – 418101,

Fax: 0257-418323,

Email: contact@primariasagu.ro,

Adresă: Primăria Comunei Sagu, loc. Sagu, nr. 219, judet Arad.


Bibliografie audit.docx

Acte necesare înscrierii la concurs.docx

detalii

Tabel nominal privind rezultatele probei  interviu  la concursul organizat   pentru ocuparea funcției publice de Inspector, grad profesional Debutant – Compartiment Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane, din cadrul  Primăriei Comunei Șagu, județ Arad

PRIMĂRIA COMUNEI ȘAGU

JUDETUL ARAD

Nr. 620/02.02.2022

 

Nr. Dosar/data Funcția publică de execuție pentru care s-a depus dosarul Punctajul obţinut la proba interviu Rezultatul probei interviu
148/10.01.2022 Inspector, grad profesional debutant – Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane – Primăria Comunei Șagu 96 puncte ADMIS

Termen de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la data afişării prezentului tabel, respectiv până la data de 03.02.2022  ora 14:30

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: Iovanov Sergiu
 Membri: Megyes Mariana-Emilia
  Corbei Emanuel Petru

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie

 Afişat azi 02.02.2022, ora 14:30

detalii

TABEL  NOMINAL  privind rezultatele probei scrise  la concursul organizat în perioada 28.01.2022-31.01.2022

PRIMĂRIA COMUNEI ȘAGU

JUDETUL ARAD 540 /28.01.2022

T A B E L  N O M I N A L

Privind rezultatele probei scrise  la concursul organizat

                în perioada 28.01.2022-31.01.2022

Nr. Dosar/data Functia publică pentru care s-a depus dosarul Punctajul obţinut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
7874/28.12.2021 Inspector, grad profesional debutant – Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane 27 puncte RESPINS
148/10.01.2022 Inspector, grad profesional debutant – Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane 92,5 puncte ADMIS

Termen de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la data afişării prezentului tabel, respectiv până la data de 31.01.2022 ora 14:00

 

Interviul se va desfăşura în data de 02.02.2022 ora 10:00                                                       

 

                                    COMISIA DE CONCURS:

Președinte:               Iovanov Sergiu

         Membri:                    Megyes Mariana-Emilia

                                         Corbei Emanuel Petru

 

 

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie

Afişat azi 28.01.2022, ora  14:30                         

                                  

detalii

Table nominal privind rezultatele probei interviu la concursul organizat  în perioada 25.01.2022-27.01.2022

NR.460/25.01.2022

Nr. Dosar/data Funcția publică de execuție pentru care s-a depus dosarul Punctajul obţinut la proba interviu Rezultatul probei interviu
172/11.01.2022 Inspector, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol și Urbanism – Primăria Comunei Șagu  94 puncte ADMIS

 

     Termen de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la data afişării prezentului tabel, respectiv până la data de 26.01.2022 ora 16:00

 

                                        COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: Iovanov Sergiu
 Membri: Stoi Luciana
  Mariș Silviu Daniel

 

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie

Afişat azi 25.01.2022, ora 16:00

detalii

Tabel nominal privind rezultatele probei scrise  la concursul organizat   în perioada 25.01.2022-27.01.2022

NR.454/25.01.2022

Nr. Dosar/data Functia publică pentru care s-a depus dosarul Punctajul obţinut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
172/11.01.2022 Inspector, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol și Ubanism  82 puncte ADMIS

 

 

                                    COMISIA DE CONCURS:

 

Președinte:               Iovanov Sergiu

           Membri:                  Stoi Luciana

                                         Mariș Silviu Daniel

 

 

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie  

Afişat azi 25.01.2022, ora  16:00                    

                                       

detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante,  de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant  – Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad din perioada 28.01.2022-31.01.2022

 358/18.01.2022

 

Inspector, clasa I,  grad profesional Debutant – Compartiment Registratură, Relații cu publicul și Resurse Umane – Primăria Comunei Șagu
Nr. crt. Nr. dosar/data Admis/Respins Motivul respingerii
1. 7874/28.12.2021 ADMIS –        
 2.  4/ 03.01.2022 RESPINS nu s-au îndeplinit cerințele solicitate, în sensul că actele depuse nu au fost prezentate si în original, în vederea verificarii conformitatii copiilor
3. 148/10.01.2022 ADMIS –           
Preşedinte: Iovanov Sergiu
 Membri: Megyes Mariana-Emilia

Corbei Emanuel Petru

   

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie

Afişat azi 18.01.2022, ora 15:00

detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartimentul Agricol și Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad din perioada 25.01.2022-27.01.2022

356/18.01.2022

  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante,  de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent  – Compartimentul Agricol și Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad din perioada 25.01.2022-27.01.2022 

Inspector, clasa I,  grad profesional Asistent- Compartiment Agricol și Urbanism – Primăria Comunei Șagu
Nr. crt. Nr. dosar/data Admis/Respins Motivul respingerii
1. 172/ 11.01.2022 Admis –          

 

Preşedinte: Iovanov Sergiu
 Membri: Stoi Luciana

Mariș Silviu Daniel

   

Întocmit: Bogdan Felicia – secretar comisie  

Afişat azi 18.01.2022, ora 15:00

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support