Anunţ licitaţie pentru vânzarea DOAR DE BUNURI PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, cu sediul în sat Șagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257.418.101, fax 0257.418.323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– imobil clădire in suprafata de 1.133 mp, situat în intravilanul comunei Șagu, sat Cruceni, nr. 248, având nr. cadastral 308194, C.F. 308194, ce aparține domeniului privat al Comunei Șagu, județul Arad, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Șagu nr. 56/30.04.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Comunei Șagu, sat Șagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

100 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Șagu sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXX, deschis la Trezoreria Arad, cod fiscal 3519585.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 05.06.2024, ora 12.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.06.2024, ora 12.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Șagu, sat Șagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, Compartimentul Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar original, în plic sigilat și închis.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

18.06.2024, ora 10.00, Comuna Șagu, sat Șagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, județul Arad, telefon 0374.491.086, fax 0257.251.700, e-mail: jd-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 22.05.2024.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support