Anunţ licitaţie pentru vânzarea DOAR DE BUNURI PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, cu sediul in comuna Șagu, nr.219, județul Arad, cod poștal 317310, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

7 parcele de teren, aparținând domeniului privat al comunei Sagu, judetul Arad, identificate astfel:

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu, nr 795, CF 300037, nr. cadastral 300037

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu, nr 794, CF 300036, nr. cadastral 300036

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu, nr 809, CF 300006, nr. cadastral 300006

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu, nr 808, CF 300007, nr. cadastral 300007

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu nr 717, CF 300056, nr. cadastral 300056

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu nr 721, CF 300060, nr. cadastral 300060

  • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagu nr 765, CF 300108, nr. cadastral 300108

conform caiet de sarcini, HCL Sagu nr. 99/31.08.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Comunei Șagu, comuna Sagu, nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

150 lei / exemplar; se achită numerar la casieria instituției

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 29.03.2024, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.04.2024, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Șagu, comuna Sagu, nr. 219, județul Arad- registratura

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, în plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

10.04.2024, ora 10.00, Comuna Șagu, comuna Sagu, nr. 219, județul Arad – Sala de sedinta

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad, Arad, B-dul V. Milea nr 2, județul Arad, telefon 0374491086, fax 0257256484 , e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 15.03.2024.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support