Anunţ licitaţie pentru vânzarea DOAR DE BUNURI PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sauadresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Șagu, cu sediul in comuna Șagu, nr.219, județul Arad, cod poștal 317310, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu.ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi dentificarea bunului care urmeazăsă fie vândut:

28 parcele de teren, aparținând domeniului privat al comunei Sagu,judetul Arad,situate in intravilanul localității Sagu, identificate astfel:

 • teren in suprafatade 500 mp,situat in Sagu,nr 795, CF300037, nr. cadastral 300037
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr 794, CF300036, nr. cadastral 300036
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr793, CF300035, nr. cadastral 300035
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr 809, CF 300006, nr. cadastral 300006
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr 808, CF 300007, nr. cadastral 300007
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr 780, CF 300022, nr. cadastral 300022
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagu,nr708, CF 300046, nr. cadastral 300046
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr717, CF 300056, nr. cadastral 300056
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 718, CF300057, nr. cadastral 300057
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 721, CF300060, nr. cadastral 300060
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 732, CF 300075, nr. cadastral 300075
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 735, CF300078, nr. cadastral 300078
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 737, CF 300080, nr. cadastral 300080
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 741, CF 300084, nr. cadastral 300084
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 742, CF 300085, nr. cadastral 300085
 • teren in suprafata de 418 mp,situat in Sagunr 753, CF300096, nr. cadastral 300096
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr757, CF300100, nr. cadastral 300100
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 760, CF 300103, nr. cadastral 300103
 • teren in suprafata de 500 mp,situat inSagunr 763, CF 300106, nr. cadastral 300106
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 765, CF 300108, nr. cadastral 300108
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr767, CF 300110, nr. cadastral 300110
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr769, CF 300112, nr. cadastral 300112
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 770, CF300113, nr. cadastral 300113
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 773, CF300116, nr. cadastral 300116
 • teren in suprafata de 463 mp,situat in Sagunr 776, CF 300119, nr. cadastral 300119
 • teren in suprafata de 500 mp, situat in Sagunr 705, CF302140, nr. cadastral 302140
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 704, CF 303825, nr. cadastral 303825
 • teren in suprafata de 500 mp,situat in Sagunr 707, CF 303827, nr. cadastral 303827

conform caiet de sarcini, HCL 99/31.08.2023și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informațiiprivinddocumentația de atribuire: se regăsescîncaietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism sau se poate consulta pe site-ulinstituției: www.primariasagu.ro

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţineun exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Urbanism din cadrulComunei Șagu,comuna Sagu, nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

150 lei / exemplar; se achitănumerarla casieria instituției

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19.09.2023, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.09.2023, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Șagu,comuna Sagu, nr. 219, județul Arad-registratura

4.3. Numărul de exemplareîn care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-unsingur exemplar, în plic sigilat.

5. Data și locul la care se vadesfășură sedințapublică de deschidere a ofertelor:

28.09.2023, ora 10.00, ComunaȘagu, comunaSagu, nr. 219, județul Arad- Sala de sedinta

6. Instanța competent în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad,Arad, B-dul V.Mileanr 2, județul Arad, telefon 0374491086, fax0257256484 , e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:04.09.2023.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support