Anunţ reluare licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE si PRIVATE

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

terenul extravilan neîmprejmuit în suprafață de 67.781 mp, identificat prin CF 309208, situat in Comuna Sagu, ce aparține domeniului privat al Comunei Sagu, judetul Arad, conform caiet de sarcini, H.C.L. Comuna Sagu nr. 81/30.06.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere – Compartimentul Achizitii Publice.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Comunei Sagu, localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Sagu sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXX deschis la Trezoreria Arad, CIF 3519585

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

17.08.2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

25.08.2023, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Sagu, localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, Compartimentul Registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

într-un singur exemplar original, în plic sigilat și inchis.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

28.08.2023, ora 10.00, Comuna Sagu, localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, situat în loc. Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, judetul Arad, telefon 0374491086, fax 0257256484 , e-mail: tr-arad-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

02.08.2023.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support