Anunț – organizare probă interviu pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv arhivar II, personal contractual încadrat pe perioadă nedeterminată

Nr. 969/07.03.2023

ANUNȚ

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern 1336/2022, PRIMĂRIA COMUNEI ȘAGU organizează în data de 27.03.2023 – proba interviu, pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv arhivar II, personal contractual încadrat pe perioadă nedeterminată, astfel:

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șagu, nr.219, judetul Arad, astfel:

interviul – în data de 27.03.2023, ora:10,00.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, candidatul trebuie să fi obținut calificativul corespunzător la evaluarea perioadei de debut.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe interviu.

Funcția contractuală pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte sunt:

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Categoria

Clasa

Gradul profesional deținut

Compartiment

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Arhivar

execuție

I

debutant

Administrativ

II

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăriei Comunei Șagu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv 07.03.2023-13.03.2023 şi conţine în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere,

  2. adeverința care atestă vechimea in gradul profesional debutant

  3. copia referatului de evaluare la sfârșitul perioadei de debut

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv 14.03.2023, ora 16:00. Contestațiile privind rezultatele selecției dosarelor se vor formula în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, iar soluționarea acestora va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. Contestațiile privind rezultaele examenului de promovare se vor formula în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului, iar soluționarea acestora va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia necesară pentru susţinerea concursului mai sus menționat se regăsește în anexa 1.

Persoana de contact pentru relaţii suplimentare este doamna Buza Cristina – Număr de telefon: 0257 – 418101,

Fax: 0257-418323,

Email: contact@primariasagu.ro,

Adresă: Primăria Comunei Sagu, loc. Sagu, nr. 219, judet Arad

PRIMAR,

BRĂNEȚ EMILIA


BIBLIOGRAFIE :

  1. Constituția României.

  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

  3. Legea Arhivelor Nationale, nr. 16/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare

  4. Hotărârea Guvernului nr. 1376/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Arhivelor Naționale cu modificările și completările ulterioare

  5. Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

  6. Legea nr. 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in muncă cu modificările și completările ulterioare

  7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare

Primar,

Brăneț Emilia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support