Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Nr. 53/04.01.2022

Buletin informativ în conformitate cu

art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Sagu

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
– 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Sagu judetul Arad

b1) Organigrama institutiei 

b2) Regulamentul de organizare si functionare 

b3) Programul de functionare 

Luni, Miercuri între orele: 8,00 – 16,00

Marți, Joi între orele: 8,00 – 17,00

Vineri între orele: 8,00 – 14,00.

b4) Program de audiente

Primar, BRANET EMILIA luni 12,00-14,00 şi joi 15,00-17,00 

Viceprimar, GORONEA CRISTIAN marţi 14,00-16,00 şi vineri 9,00-11,00

Secretar, ROMAN DAN  miercuri 9,00-11,00 şi joi 15,00-17,00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comuneiSagu si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Sagu

BRANET EMILIA  – Primarul comunei Sagu
GORONEA CRISTIAN – Viceprimarul comunei Sagu
ROMAN DAN  – Secretarul general comunei Sagu

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
ROMAN DAN

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria comunei Sagu
Sediul: comuna Sagu nr.219 judeţul Arad
Telefon : 0257/418101; Fax: 0257/418323

E-mail: contact@primariasagu.ro

Site : www.primariasagu.ro

e) Sursele financiare: bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Sagu;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Sagu;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comuneiSagu, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Sagu respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, 
potrivit legii 
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice),

autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Primar, 

Brăneț Emilia

Secretar general,

C.Jr.Roman Dan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support