Anunţ de intenţie referitor la elaborarea Proiectului de act normativ pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent ”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare”, în comuna Şagu, CF.nr.307143 județul Arad,

ANEXE

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

Comuna ȘAGU – Primar

Nr. 560/02.02.2021

A N U N Ţ

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, și ale art 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea Proiectului de act normativ pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent ”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare”, în comuna Şagu, CF.nr.307143 județul Arad, care urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Șagu, judeţul Arad, în şedinţa din luna februarie 2021.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 7 alin. 6 din Legea nr. 52/2003, “…cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent ”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare”, în comuna Şagu, CF.nr.307143 județul Arad, si anexele pot fi consultate integral atât pe site-ul www.primariasagu.ro, cât şi la sediul Primăriei comunei Șagu.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare se vor putea depune până cel mai târziu la data de 11.februarie.2021, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei Sagu nr.219, judeţul Arad, la secretarul comunei sau pe adresa de e-mail: contact@primariasagu.ro .

Data: 02.02.2021

PRIMAR,

Brăneț Emilia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support