Dispoziția nr. 64 din 25.01.2019 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Șagu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

COMUNA ȘAGU

PRIMAR,

Dispoziția Nr. 64

din 25.01.2019

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Șagu

Primarul comunei Şagu, jud. Arad,

În temeiul art. 121(1) şi (2) din Constituţia României republicată în M.O. partea I nr.767 din 31.10.2003

Având în vedere:

– prevederile art. 39 alin. (1),(3),(6), art.40 alin. (1),(2) din Legea 215/2001, Legea administratiei publice locale,republicata, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art. 68 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă sedinţă ordinară a Consiliului local al comunei Şagu pentru data de 31.01.2019, orele 10.00 la sediul Consiliului local al comunei Şagu, având următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea ordinii de zi a sedinţei ordinare a Consiliului Local Şagu din data de 31.01.2019;

2. Aprobare Proces verbal şedinţa anterioară;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Şagu, judeţul Arad, pentru anul 2019

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, de păstrare a ordinii şi curăţeniei localităţii pe anul 2019

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv

6. privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri de natura obiectelor de inventar ce fac parte din patrimoniul comunei Șagu, județul Arad

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01.07.2018-31.12.2018

8. Probleme curente

Art.2.- Prezenta dispozitie se va comunica cu:

– Institutia Prefectului – Județul Arad;

Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Șagu.

Primar, Avizat pentru legalitate

Brăneț Emilia Secretar

Roman Dan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support