Anunț – suspendare concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT debutant

Nr. 524/30.01.2019

ANUNT

Referitor la concursul de recrutare organizat

pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT

debutant, din cadrul Compartimentului Taxe și

Impozite – Primăria Comunei Șagu

Ca urmare a adresei numărul 589/2019 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, privind organizarea concursului de recrutare a funcției publice vacante de referent debutant din cadrul Primăriei Comunei Șagu, vă aducem la cunoștință că, acesta va fi suspendat, conform dispozițiilor art. 73 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Secretar comisie