Raportul de activitate al viceprimarului comunei Șagu pentru anul 2017

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA SAGU

CONSILIUL LOCAL

RAPORTUL VICEPRIMARULUI comunei Șagu

privind activitatea desfaşurată în anul 2017

Doamna Primar, Doamnelor și Domnilor consilieri,

In indeplinirea prevederilor art. 51, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, raportul de activitate al Viceprimarului comunei Șagu privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2017, este un gest firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.

Lucrarea de fata este unul din instrumentele prin care Primaria comunei Șagu pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra.

In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor stabilite prin dispozitiile Legii nr. 215/2001 modificata si republicata, Legea privind administratia publica locala, precum si a celorlalte acte normative in vigoare. Articolul 51, alineatul 4, prevede : ”Fiecare consilier local precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate,care va fi facut public prin grija secretarului”.

Prezentul raport va prelua o parte din raportul prezentat de doamna Brăneț Emilia – Primar a comunei Șagu, insa cu referire stricta la domeniile de competenta care imi sunt conferite. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei Șagu o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

Consider vitala pentru o administratie comunicarea cu cetatenii comunei, cu privire la modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate. In acest interval s-au inregistrat rezultate bune si foarte bune, personalul intelegand pe deplin responsabilitatea pe care o poarta, atat pentru respectarea legalitatii, dar si pentru a veni in intampinarea doleantelor cetatenilor, repliindu-se ca de fiecare data la cerinte si facand fata cu succes acestora.

Pe langa exercitarea atributiilor conferite direct de doamna Primar, de coordonare a unor structuri organizatorice, m-am implicat activ in activitatea Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara in care comuna Șagu este parte, in acest sens participand la toate sedintele forurilor de conducere al acestora si luand deciziile pentru care am fost imputernicit de Consiliul local al comunei Șagu.

Conform organigramei comunei Sagu, viceprimarul are în subordine următoarele direcţii, ale căror activitate le coordonează:

1. Compartiment agricol, urbanism și resurse umane;

2. Serviciul voluntar pentru situații de urgenta;

3. Compartimentul gospodărire comunală;

4. Compartimentul cultură.

În afara activităţilor mai sus prezentate, viceprimarul are următoarele atribuţii:

  • preluarea atribuţiilor de drept ale primarului comunei Sagu pe perioada absenţei din localitate;

  • Coordonează activitatea Serviciului voluntar pentru situații de urgență Șagu

  • Responsabil de compartimentul Agricol și urbanism

  • Atribuții de responsabil si coordonator a procedurii de executare silită+

  • Responsabil cu parcul auto al instituției

Întâlniri cu cetăţeni comunei

Pe parcursul anului 2017 au avut loc intalniri cu cetăteni ai comunei la care am participat atat eu in calitate de viceprimar dar si primarul localitatii, intalnire in cadrul căreia s-a discutat probleme privind nevoile comunitatii.

Audienţe

Susţinerea audienţelor nu se realizeză conform programului de audienţe, cetăţeni comunităţii cât şi alte persoane din afara acesteia bucurându-se de inţelegerea autoritaţilor ori de câte ori este nevoie. Principalele probleme abordate au fost:

· Amenajarea şi întreţinerea căilor de acces ( drumuri, trotuare );

· Amenajarea de zone verzi şi spaţii de joacă pentru copii;

· Respectarea ordinii şi liniştii publice;

· Nelămuriri cu privire la aplicarea legilor fondului funciar;

· Probleme legate de creşterea animalelor şi lasarea în libertate a acestora;

· Amenajarea parcurilor și a zonelor verzi

Compartimentul agricol și urbanism funcţionează în prezent în subordinea directă a viceprimarului Foitik Francisc. Activitatea compartimentului este coordonată de inspector GORONEA CRISTIAN, care îndeplineşte funcţia de responsabil urbanism şi amenajarea teritoriului. In anul 2017 au fost eliberate :

– 24 autorizaţii de construire.
– 45 certificate de urbanism.
– 3 avize de principiu.

Au fost receptionate 11 obiective.

Parcul auto al instituției este coordonat de viceprimarul al comunei Şagu, având ca atribuţii alocarea şi gestionarea numerelor aferente notelor de fundamentare şi bonurilor de lucru pentru carburanţi şi piese auto şi bonurilor de alimentare carburanţi, emise de către instituţie

PROTECTIA MEDIULUI

Amenajarea si intertinerea a zonelor verzi;

Amenajarea si întreţinerea spatiilor verzi si a parcului existent in comuna Şagu a fost realizate cu ajutorul persoanelor beneficiare de Legea 416 privind venitul minim garantat.

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2016 in cadrul acestui compartiment au fost următoarele:

· tăieri mecanice arbori

· cosire mecanizata a spatiului verde ( iarba perena)

· plantari de flori

· tuns gard viu

· degajare teren de frunze si crengi

· transport deşeuri vegetale

Pentru anul 2018 avem ca priorităţi:

· Asigurarea climatului de siguranţă publică, a proprietăţii publice şi private;

· Prevenirea si combaterea actelor comise cu violenta;

· Prevenirea si combaterea activităţilor ce lezează patrimoniul comunitatii;

· Operativitate în rezolvarea sesizărilor primite de la cetăţeni si intervenţia la apelurile acestora;

· Intensificarea activităţilor de control privind modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizării zonelor periferice a pasunilor comunei, îmbunătăţirii stării de curăţenie a comunei;

Domeniul situatiilor de urgenta, un domeniu extrem de important in viata unei colectivitati, este in coordonarea directa a viceprimarului comunei Șagu. Am intocmit planurile anuale si programele de activitate,analizate si aprobate de dumneavoastra si ulterior de catre organele judetene de resort. Documentele intocmite pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, a protectiei civile, pe linia mobilizarii in caz de necesitate au fost avizate in mod favorabil de catre organele judetene.

În calitate de consilier local am participat la aproape toate ședințele comisiei de specialitate din domeniul „Activitati pentru programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si privat al comunei, Protectia mediului, Agricultura”, din care fac parte. În cadrul acestora s-au dezbătut proiecte de hotărâre pentru ședintele ordinare ale lunii în curs. De asemenea am participat la aproape toate ședintele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local.

Prezentul raport reprezinta bilantul activitati mele desfasurate in anul 2017, dorind inca o data sa precizez ca rezultatele apartin intregii echipe si desi suntem multumiti de rezultatele obtinute, in ciuda greutatilor intampinate, atat de ordin legislativ, cat si de ordin financiar, ne dorim ca si pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa fie nu doar statistic notabile, ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si dorintelor cetatenilor comunei Șagu, in slujba carora ne aflam.

Foitik Francisc

Viceprimarul comunei ȘAGU